Hónap: 2018 szeptember

A politikai művészet, amely a hidegháború alakult Magyarországon

Ha esélyt keres az anyagi kultúra, a művészet és a politika megteremtésére, amely Magyarországot a II. Világháború utáni formában alakította ki, ne nézzen tovább a Hirdő, Tolerál, Bán: Művészet és kultúra a Hidegháború Magyarországon, Wende hidegháború múzeuma Los Angelesben. A Winte Múzeum Cristina Cuevas-Wolf, valamint a Getty Kutató Intézet Isotta Poggi társművészcíme a háború utáni kelet-európai gazdag, egymáshoz kapcsolódó kulturális aréna, valamint a hidegháború elbeszéléseinek tanúsága nap, gyakran nem ismerik fel. Kifejezetten kiemeli a kulturális tárgyak politikai dimenzióját, a kiállítás is kiváló lehetőséget kínál arra, hogy – az utólag és a földrajzi távolság kedvéért – átgondolja az állampolgári álláspontok és a személyes felelősséggel kapcsolatos ötleteket, amelyeket a művészek az állami szocializmus sajátos formái az elnyomás.

A bemutató címének három ige a “3Ts” politikájára utal, amely a különböző magyar kulturális jelenségekhez kapcsolódó magyar tisztviselőket irányította – magyarul, a “promóciót”, “elviselni” és “tiltó” igéket egy ” “A bemutató legnagyobb erõssége a mûvészet és a történeti mûvészetek bemutatása mind a magyar élet hivatalosan elõmozdított mainstream-járól, mind a félig vagy nem hivatalos” második közszféráról “. A mainstream kultúra mindent tartalmazott – a nyíltan politikai propagandától a szövetig design – ami elfogadhatónak és méltónak bizonyult a hatásköröknek. A második nyilvános szféra olyan tevékenységeket is magában foglalta, amelyek mind hivatalos védelem alatt álltak (például az állami finanszírozású stúdiókban filmgyártás), mind pedig bármely hivatalos szervezeten kívül, és amelyeket a rezsim a helyfoglalás vagy a tiltás nélkül tiltakozott.

A megtekinthető tárgyak, amelyek a kísérleti filmektől a kerti bútorokig terjedtek, nagyrészt a Wende Múzeum és a Getty Kutatóintézet gyűjteményéből származtak. Mivel a gyűjtemények magyar része nem szisztematikusan összeállt, a műsor nem adhat átfogó képet az életről a szocialista korszakban, de jó kiindulási pontot kínál, és jól illusztrálja a magyar háború utáni történelmet, a sztálinista Rákosi Mátyás uralkodása, megtisztulva és megmutatkozó kísérletekkel, az 1956-os elnyomott felkeléshez, amelyet a szovjet támogató hatóságok ellenforradalomnak neveztek el, így az úgynevezett Goulash kommunizmus következményeként Kádár János alatt maradt, 1988.

A kiállítás első része az 1956-os felkelés reprezentációit és példáit mutatja be, mielőtt és utána elfogadható “szocialista realista” művészet volt a magyar történelemben. A század közepén található minden divatos szerelmesei a 1960-as években a “jó életről” című cikket is megtalálják, kiegészítve a nők számára a modern kényelem fogyasztóit célzó hirdetési plakátokkal. Itt láthatjuk, hogy a gulyáskommunizmus anyagi kényelme és szerény glamourja megszabadult volna a szabadság elvont fogalmaihoz kapcsolódó erkölcsi dilemmák sürgősségétől – olyan állapot, amely hasonlóan hasonlít a nyugati mindennapi tapasztalatokhoz, mint bármelyik A pop művészek keményen dolgoztak, hogy rámutassanak. A kiállítás második felében ezzel ellentétben az ellenkulturális miliőbe mutogatnak, ahol az etikai kérdések (felemeltek, úgy tűnik, nagyrészt gyermektelen fiatalok) az elülső és a középpontba esnek.

A legerősebb művek a filmek. Az első egy részlet a Forgács Péter “The Bibó Reader” (2001) című részéből, egy olyan filmsorozatból, melyet Forgács 1987 óta készít, és amely egy amatőr házi mozi nagy archívumából húzódik. Ez a film Bibó István, ügyvéd, politikus és filozófus életét és írásait vizsgálja, akiknek minden olyan rendszernek kényelmetlen volt. A film házi filmek költői darabjai mesmerizik a nézőt, míg Bibó írásainak hosszú idézetei mélyen beleolvadnak a gondolatába. A két világháború közötti időszakban Bibó a magyarországi szociáldemokrata értékeket támogatta, amelyek egész életében nagyrészt hiányoztak. Hangsúlyozta különösen az egyes polgárok jogait és az állampolgárok személyes felelősségét az e jogok közös megtartása iránti aktív elkötelezettségére vonatkozóan. Igazsága szerint Bibó Nagy Imre reformer kormányához csatlakozott az 1956-os felkelés idején, majd haláláig a bebörtönzés és a házi őrizet előtt állt. Bibó javaslata a zsidó kérdésben Magyarországon 1944 után (1948), hogy “mindenkinek össze kell állítania egy listát azokról a dolgokról, amelyekért kizárólagos vagy részben felelős”, a személyes felelősség témájára utal az elnyomó erők a leghangulatosabb a kiállításon.

Ezt a témát Hajas Tibor “Saját divatbemutató” (1976), egy rövidfilm, amelyet Hajas a híres Balázs Béla stúdióban készített. Ennek érdekében Hajas, egy olyan művész, aki több médiumon dolgozott és 1980-ban autóbalesetben fiatalon halt meg, hosszú utat tett meg a nagy budapesti téren. Néhányan a város nyüzsgésében látszanak; mások úgy tűnik, hogy elszigetelték a stúdióban, bár a valóságban egy forgalmas téren egy háttérben álltak. A felvételeken több hang szólal meg, hogy hogyan kell a világnak bemutatkoznia: “Döntse el, kinek szeretné kérni. … Próbálj szép benyomást kelteni. … életmódot, korszakot, sorsot, személyiséget képviselnek. “Ez a tanács úgy hangzik, mint a megrendelések, és a film a kései élességében értelemben jelentkezik – ez ösztönzésként szolgálhat az egyéni önkifejezéshez vagy a megfelelőség iránti igényhez . A javaslat úgy tűnik, hogy minden egyes embernek értelmezni kell a szavakat. Hajas is megragadja az állandó jelenlétet, amely körülveszi az embert a nyilvános szférában: az idegenek pillantása; a megfigyelés állandó lehetősége, ahogy azt a filmkamera; egy internalizált hatósági szám – ebben az esetben valószínűleg az állam, de sok más dolog is lehet, ami a film zenéjéhez hasonlóan a fejében elront.

Magyar

Hajas második filmje a Vigil című kiállításon (1980) a művész munkájának fázisából származik, amikor testét szélsőséges körülmények közé helyezte, és teljes bizalmat keltett, valamint a félelemtől való szabadságot. Az ő munkatársa, Vetö János által elfoglalt előadásban Hajas veszélyes környezetet teremtett, amikor egy lighbulb-t megtörött egy pocsolya vízben. Ezután orvosilag nyugtázta magát, és teljes mértékben a munkatársainak kegyelmébe helyezte magát, akiknek feladata volt, hogy megvédje az áramütéstől és egyéb veszélyektől való biztonságát. Ahogy a közönség megfigyelte a performanszot, Hajas előre felvett hangja hosszú monológot adott: “Ez a hang, amire visszatérünk, ez a tudat. Ez a világítótorony, a navigációs fény, a tanfolyam; ez az a szabvány, amelyre minden alkalommal szükség van. … Ez a hang puszta vigás, semmi más. … Teljesen tudatában vagyok a saját törékenységemnek, ami ronthatja az én sebezhetetlenségemet. “Mindig újra és újra a hang azt mondja, valószínűleg Hajasnak:” Ne hagyd magadat megtéveszteni, Mester “. Bár Hajas hatásainak leírása gyakran idézi a keleti gondolkodást és meditációt inspirációk, ebben a performanszban a keresztény ikonográfia – a művész közel halálhoz jut, majd felemelkedik – feltűnő, és a darab élénk, viscerális válasz arra a kérdésre, hogy mit kell ahhoz, hogy valóban “az igazságon belül éljen” hogy kölcsönkérjen egy szót a cseh írótól és disszidens Václav Haveltől.

A “második nyilvános szféra” szentelt műsor fele találkozik a szokásos nehézségekkel, amikor olyan koncepcionális és előadóművészet ábrázolására törekszik, amelyet a művészek szoros, zárt közösségének teremtettek, amelyben a társadalmi energia és az interperszonális a kapcsolatok ugyanolyan fontos eredmények voltak, mint a művészet bármely fizikai “darabja”. Mégis több darab is kiemelkedik itt, mint további megismerések arról, hogy milyen művészek érezték magukat személyesen a bűnrészesség vagy az önelégültség miatt azokról a helyzetekről, amelyeket a hétköznapi polgároknak nem kellene megváltoztatniuk. A magyar és a csehszlovák nem hivatalos művészek egy csoportja találkozott Balatonboglár tóparti üdülőhelyén, 1972 nyarán, és elkészítette a magyar kontingens minden tagjának fényképes feljegyzéseit, amely a csehszlovák minden egyes tagját megrázta – állampolgári diplomácia antidotum, bár szerény, hogy Magyarország hivatalosan is részt vett a prágai tavasz szovjet vezetésével 1968-ban. A “Stamp Film” (1982-1984) a Galántai György és a Klaniczay Júlia erőfeszítéseinek eredményeit ábrázolja, művészeti hálózat. 1982-ben a World Art Post bélyegmintázatait kérte művészek világszerte, és a film bizonyítéka a több száz bejegyzésnek, amelyeket érdemben kaptak.

Számomra a legnagyobb felfedezés volt Lakner László gyűjteményes dokumentuma, 1960-1974, szövegek és fényképek csoportja, amelyben az észak-amerikai felfedezésre váró festő a formatervezési időszakban dokumentálta saját átterjedő inspirációit és érdekeit. Bár későbbi munkája drámaian megváltozott, az 1960-as és 70-es években Lakner egy naturalista idiómában dolgozott, amely az expresszionistól a hiperrealisztikusig terjedt. A Gyűjtött dokumentumokban az adott időpontban foglalkozik a csoportos eltarthatósággal. Ez az érdek egyértelműen összefonódik Bibó Istvánnak a “közösséggel” kapcsolatos aggodalmával – egy olyan kifejezéssel, amely meghatározza, hogy ki “be” és ki “ki”, aki ellátást, támogatást és jogokat érdemel, és ki nem. Lakner festett példányai a megtalált csoportos képekről megkérik a nézőiket, hogy gondolkodjanak el, hogyan láthatóvá válik a “közösség” és milyen célra. Az 1942-es fotón alapuló festmény, “Varrónő hallgatta Hitler beszédét” (1960), számomra különösen erős volt. Lakner arról íródott, hogy ezt csinálta: “Nem akartam” művészetet “készíteni, hanem egyszerűen megragadni valamit, vagy talán felfedezni valamit.” Valami a kollektív rémület és felelősség, hogy még mindig segítségre van szükségünk.